fbpx

17 fejezet matematikából

Interaktív tananyag több, mint 1000 feladattal és 800 videóval az emelt szintű matematika érettségihez! Azokat a feladatokat soroltam 17 fejezetbe és raktam egymásra épülő, nehézségi sorrendbe, amelyek eddig is hozzásegítették a tanítványaimat a nagyon kiváló, legtöbb esetben 80 % feletti emelt szintű érettségi eredmény eléréséhez. A fejezetek a következők:

Algebra 1.: műveletek egész kitevőjű hatványok között, algebrai egész kifejezések szorzása, összevonása, műveletek algebrai törtek között, számelmélet.

Algebra 2.: műveletek négyzetgyököt, illetve n-edik gyököt tartalmazó kifejezések között, a törtkitevős hatvány, a logaritmus definíciója és azonosságai.

Algebra 3. : egyenlettel, illetve következtetéssel megoldható szöveges feladatok, magasabb fokú egyenletek, egyenletrendszerek, másodfokú egyenlőtlenségek, gyöktényezős alak, Viéte-formulák, paraméteres egyenletek.

Algebra 4. : irracionális, illetve abszlútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek.

Algebra 5. : exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek.

Geometria 1. : háromszögek és konvex sokszögek külső és belső szögei, konvex sokszögek átlói, háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, Thalész- és Pitagorasz-tétel.

Geometria 2. : egybevágósági transzformációk, alakzatok egybevágósága, hasonlósági transzformáció, alakzatok hasonlósága, hasonló síkidomok területének, illetve hasonló testek térfogatának aránya.

Geometria 3.: kerületi és középponti szögek tétele, kerületi szögek tétele, húr- és érintőnégyszögek tétele, külső pontból körhöz húzott érintő és szelőszakaszok tétele, húrszakaszok tétele.

Trigonometria 1. : hegyesszögek szögfüggvényei, valamint a szinusz- és koszinusz-tétel alkalmazása sík és térgeometriai feladatokban.

Trigonometria 2. : addíciós tételek alkalmazása az algebrai és a geometriai feladatok megoldásában, trigonometrikus egyenletek, egyenletrendszerek és egyenlőtlenségek.

Vektorok, koordinátageometria 1. : egyenlő és ellentett vektorok, vektorok összege, két vektor különbsége, vektorok felbontási tétele, két vektor skaláris szorzata, vektorok koordinátasíkon.

Koordinátageometria 2. : vektorok 90°-os forgatása, az egyenes egyenlete, a kör egyenlete, bizonyos feltételeknek megfelelő kör egyenlete, egyenes és kör, két kör kölcsönös helyzete, a parabola egyenlete, parabola és egyenes kölcsönös helyzete.

Sorozatok: monoton, korlátos sorozatok, számtani, mértani és rekurzív sorozatok, sorozatok konvergenciája, végtelen mértani sor.

Függvények: függvények értelmezési tartománya, pontbeli, illetve végtelenben vett határértéke, pontbeli folytonosság, differenciálható függvények, grafikonok érintőivel kapcsolatos feladatok, szélsőérték feladatok, függvénydiszkusszió.

Integrálszámítás: határozatlan integrál, integrálási módszerek, határozott integrál, a területszámítás és a határozott integrál.

Gondolkodási módszerek, gráfok: logikai szita, skatulya-elv, teljes indukció, gráfelméleti feladatok, a fokszám-tétel, egyszerű gráfok, teljes gráf, fagráf.

Kombinatorika és valószínűségszámítás: összeszámlálási módszerek, a klasszikus és a geometriai valószínűségi mező, feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel, valószínűségi változó eloszlása, várható értéke, szórása, a binomiális és a hipergeometrikus eloszlás.

2 Responses
  1. Marosvölgyiné Rideg Ágnes

    Matematikát tanítok gimnáziumban, segítséget kérnék az érettségihez, digitális oktatás terén

Leave a Reply