fbpx
Blog

Category

17 fejezet matematikából

Azokat a feladatokat soroltam 17 fejezetbe és raktam egymásra épülő, nehézségi sorrendbe, amelyek eddig is hozzásegítették a tanítványaimat a kiváló emelt szintű érettségi eredményekhez.
Read More
erettsegi.hu - emelt matek

A matematikai jelölésrendszer és a hatványfogalom fejlődése, a logaritmus kialakulása

A pozitív egész kitevőjű hatvány fogalma már az ókori görögöknél megjelent, többek között a III. században Alexandriában élt matematikus, Diophantosz munkáiban.
Read More
erettsegi.pro-emelt matek

A számelmélet rövid története

A püthagoraszi szemlélet „a dolgok természete, lényege: a szám” tételben foglalható össze. Megvizsgálták a számok oszthatóságának kérdéseit, és különböző számokhoz különböző tulajdonságokat kapcsoltak. Ezek máig is élő számelméleti problémákhoz vezettek.
Read More

Egyenletek megoldásának rövid története

Magasabb fokú egyenletek megoldásával már a VII. században találkozunk Kínában. Vang Sziao-tungnál kerül elő az alábbi feladat:
Read More

A számrendszerekről

Egyiptomban a Rhind-papirusz tanúsága szerint a Kr. e. 2000 körüli időszakban már kialakult a tízes számrendszer,
Read More

A számlálás kialakulása

A legegyszerűbb matematikai fogalmak, pl. a szám kialakulása nagyon hosszú történelmi folyamat eredménye.
Read More

Hogyan oldjuk meg a feladatokat?

Hogyan oldjuk meg a matek feladatokat? Pólya György: A gondolkodás iskolája — részlet
Read More
Ábrahám Gábor- erettsegi.pro

Kihozni a diákból a legjobbat

Szeged - A matematikatanároknak adható egyik legrangosabb elismerést vehette át Ábrahám Gábor.
Read More