fbpx

Érettségi PRO+:”Jóban volt már az ókori matematikusokkal is”

Ábrahám Gábor

Filozófiánk

Amit az Érettségi PRO+ tananyagának az összeállításánál fontosnak tartottunk:
„Ha a matematikatanár a rendelkezésre álló időt azzal tölti ki, hogy sablonos példákon gyakoroltatja tanítványait, akkor kiöli belőlük az érdeklődést, fékezi a szellemi fejlődésüket, és visszájára fordítja kedvező lehetőségeit. Ha azonban tudásukhoz mért feladatokkal és rávezető kérdésekkel segítségükre van a megoldásban, kedvet csinálhat nekik, és eszközt adhat kezükbe az önálló gondolkodáshoz.”  (Pólya György: A gondolkodás iskolája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1977)

Pólya Györgyről ITT olvashatnak bővebben. Ábrahám Gábor szakmai életrajzát ITT lehet elérni. Az Érettségi PRO+ tananyagának felépítéséről ITT olvashatnak bővebben.

A matematikatanároknak adható egyik legrangosabb elismerést Ábrahám Gábor 2010-ben nyerte el. Akkori diákjai meséltek arról, milyen is a tanár úr diákjának lenni:

***

Honnan jött az Érettségi PRO+ ötlete?

2015-ben szakítottam az alkalmazotti léttel, felmondtam a gimnáziumi tanári állásomat. Szerettem volna valami újat, valami mást csinálni. Emellett vonzott az, hogy a magam ura legyek. Erre lehetőséget adott a családi vállalkozásunk.

Ezzel párhuzamosan egyre több magánórát vállaltam. Láttam és tapasztalom azóta is, hogy milyen nagy az igény a matematikai tehetséggondozásra és az emelt szintű felkészítésre. Sok esetben kerestek Szegedtől távol eső vidékekről, sőt még a határon túlról is, ezzel kapcsolatos igényekkel. Eleinte volt olyan, aki 160 km távolságról járt hozzám órára. Ez nagyon sok plusz idővel és költséggel járt a diák és családja részéről. Ennek hatására oldottam meg a sype-os tanítás lehetőségét.

Innentől kezdve folyamatosan azon gondolkodtam, hogyan tudom megoldani, hogy helytől és időtől függetlenül, minél több diáknak tudjak segíteni az emelt szintű felkészítésben. Mind a négy gyermekemnél láttam, hogy az információszerzés terén milyen fontos szerepet tölt be náluk az internet. A legkisebb, az egyetemi vizsgáira már nem könyvekből, hanem laptopról készült és a többiek is sok esetben használták az internetet. Ez adta az ötletet arra, hogy összeállítsam ezt a 17 fejezetből, feladatsorból álló online tanfolyamot, ami az önálló tanulás mellett lehetőséget nyújt a folyamatos  konzultációra és szintfelmérésre.