fbpx

“Jóban volt már az ókori matematikusokkal is”

Ábrahám Gábor

„Ha a matematikatanár a rendelkezésre álló időt azzal tölti ki, hogy sablonos példákon gyakoroltatja tanítványait, akkor kiöli belőlük az érdeklődést, fékezi a szellemi fejlődésüket, és visszájára fordítja kedvező lehetőségeit. Ha azonban tudásukhoz mért feladatokkal és rávezető kérdésekkel segítségükre van a megoldásban, kedvet csinálhat nekik, és eszközt adhat kezükbe az önálló gondolkodáshoz.”  (Pólya György: A gondolkodás iskolája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1977)

A matematikatanároknak adható egyik legrangosabb elismerést Ábrahám Gábor 2010-ben nyerte el. Akkori diákjai meséltek arról, milyen is a tanár úr diákjának lenni: