fbpx
Matematikatörténeti írások

Tag

Forrás: K. A. Ribnyikov: A matematika története

A hatványfogalom fejlődése, a logaritmus kialakulása

A pozitív egész kitevőjű hatvány fogalma már az ókori görögöknél megjelent, többek között a III. században Alexandriában élt matematikus, Diophantosz munkáiban.
Read More

A számelmélet rövid története

A püthagoraszi szemlélet „a dolgok természete, lényege: a szám” tételben foglalható össze. Megvizsgálták a számok oszthatóságának kérdéseit, és különböző számokhoz különböző tulajdonságokat kapcsoltak. Ezek máig is élő számelméleti problémákhoz vezettek.
Read More

Egyenletek megoldásának rövid története

Magasabb fokú egyenletek megoldásával már a VII. században találkozunk Kínában. Vang Sziao-tungnál kerül elő az alábbi feladat:
Read More

A számrendszerek története az őskortól

Egyiptomban a Rhind-papirusz tanúsága szerint a Kr. e. 2000 körüli időszakban már kialakult a tízes számrendszer,
Read More