fbpx

Gyakran Ismételt Kérdések
– emelt szintű matematika érettségi

 • Milyen tankönyvből készülhetek?
  A javasolt tankönyv Schlutz János-Tarcsay Tamás: Matematika 11.-12.- emelt szint (Maxim Kiadó)
 • Milyen feladatgyűjteményekből gyakorolhatok még, ha egy-egy témakörben jobban el szeretnék merülni?
  Az ehhez ajánlott feladatgyűjtemény család: MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I., II., III. (Nemzeti Tankönyvkiadó)
 • Van lehetőségem arra, hogy csak azokkal a témakörökkel foglalkozzak a tanfolyam anyagai közül, amelyekből hiányosságaim vannak, amik nehezebben mennek?
  Igen, természetesen. Aki megvásárolja a honlapon feltüntetett csomagok valamelyikét, hozzáfér a tanfolyam teljes anyagához. Abból azt a fejezetet, alfejezetet választja, amire szüksége van, amit gyakorolni szeretne.
 • Mit jelent a heti egy konzultáció?
  Ez csoportos, skype-os konzultációt jelent, azok számára, akik megvásárolják a honlapon látható csomagok valamelyikét. Előre megadott órában rendelkezésre állok, felvethetitek problémáitokat, kérdezhettek akár elméleti témakörökből, akár feladatokkal kapcsolatban. Mintha órán lennétek, mondjuk egy osztályban, vagy egy offline tanfolyamon.
 • Van-e lehetőség hetente több konzultációra is?
  Most még nincs, ugyanakkor a terveim szerint lesznek olyan csomagok is, amikben erre is adok lehetőséget.
 • Lesznek-e olyan videók, amiken az elméleti anyag feldolgozása szerepel?
  Igen ilyen videók készülnek majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban.
 • Milyen témakörökből lesznek elméleti videók?
  Bármely olyan témakörből, amire igény van. Ezt jelezhetitek a honlapon is. A tapasztalataim szerint elsősorban geometriára, valószínűségszámításra és analízisre lehet szükség.
 • Mennyi idő felkészülni az emelt szintű matematika érettségire?
  Minden attól függ, hogy milyen szinten állsz matematikából, milyen az előképzettséged. Lehet, hogy 12 hónap, vagy akár több, de lehet, hogy elég 3-4 hónap. A honlapon leírtam, hogy  egy átlagos felkészültségű diák, a tanfolyam anyagából, milyen ütemezéssel készülhet fel 9 hónap alatt.
 • Hogyan épül fel az emelt szintű matematika érettségi írásbeli része?
  A feladatsor 9 feladatból áll, amit két részre osztottak. Az utolsó öt feladatból tetszőlegesen választott négyet kell megoldani.
 • Mennyi idő áll rendelkezésre a dolgozat megírására?
  240 perc, azaz 4 óra.
 • Hány pontot lehet elérni az írásbelin?
  Maximum 115 pontot.
 • Hogyan épül fel a szóbeli?
  Minden érettségi időszak előtt az Oktatási Hivatal közzé teszi az aktuális témakörök listáját, ami jelenleg 25 tételt tartalmaz. Ezek közül húz egyet a diák a vizsgán. Minden tételhez tartozik egy-egy feladat, ami előre nem ismert és vizsganaponként változik.
 • A feleletben el kell hangzania:
  • legalább egy, a témakörhöz tartozó, vizsgázó által választott definíció pontos kimondásának;
  • egy, a témakörhöz tartozó, a vizsgázó választása szerinti tétel pontos kimondásának és bizonyításának;
  • a feladat megoldásának;
  • a téma matematikán belüli, vagy azon kívüli alkalmazásának, vagy matematikatörténeti vonatkozásnak.
 • Mennyi idő áll rendelkezésre a feleletre a szóbeli vizsgán?
  A teljes feleletre 20 perc, amibe bele kell férnie a fent leírtaknak.
 • Mennyi a felkészülési idő?
  Legalább 30 perc.
 • Hogyan pontoznak?
  Itt látható a részletes pontozási útmutató:
  •   Értékelés a szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35 pont.
    Logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi gazdagság 6 pont (Ebben a pontban kell értékelni a feleletben szereplő, a témához illő definícióknak, a kimondott tételnek és bizonyításának a nehézségét is.)
  • A felelet matematikai tartalmi helyessége 4 pont
  • A feleletben szereplő, a témához illő definíció helyes kimondása 2 pont (Ha több definíciót is elmond, akkor a definícióra adható 2 ponttal a legjobbat kell értékelni.)
  • A feleletben szereplő, a témához illő tétel helyes kimondása és bizonyítása 6 pont (A tétel helyes kimondása 2 pont A tétel helyes bizonyítása 4 pont.)
  • A kitűzött feladat helyes megoldása 8 pont (Ha a feladatot csak a vizsgáztató segítségével tudja elkezdeni, akkor maximum 5 pont adható.)
  • Alkalmazások ismertetése 4 pont (Egy, a tételhez illő alkalmazás vagy matematikatörténeti vonatkozás részletes kifejtése, vagy 3-4 lényegesen eltérő alkalmazás vagy matematikatörténeti vonatkozás rövid ismertetése.)
  • Matematikai nyelvhasználat, kommunikációs készség 5 pont  (matematikai nyelvhasználat 2 pont; önálló, folyamatos előadásmód 2 pont; kommunikáció 1 pont, ez utóbbi 1 pont akkor is jár, ha a vizsgázó önálló felelete után nem volt szükség kérdésre)
 • Hogyan készüljek a szóbelire?
  Sok feladat megoldásával, gyakorlással. Másrészt a fenti kidolgozott témakörök alapján érdemes egy-egy vázlatot írni az egyes tételekhez. Mindenképpen gondoljátok át, hogy melyik témakörnél, melyik definíciót mondjátok el, illetve melyik tételt bizonyítjátok be. Mindenképpen ajánlott a feleleteket begyakorolni, hangosan időre (16-17 perc, hogy legyen lehetőség a feladat megoldásának ismertetésére) felmondani.
 • Ad az ÉrettségiPro+ segítséget a szóbelire készüléshez?
  A későbbiekben erre is lesz lehetőség, erről majd a honlapon lehet tájékozódni.