fbpx
Ábrahám Gábor - erettsegi.pro
Ábrahám Gábor- erettsegi.pro
Matektanároknak járó rangos elismerés:

Ábrahám Gábor

Tehetséggondozó matematika tanár

“A matematika legfontosabb szerepe a gondolkodás fejlesztése. A diák későbbi élete során nem a koszinusz-, vagy a szinusz-tételt, a másodfokú egyenlet megoldó képletét, vagy a Thalész-tételt fogja használni, hanem azt a szemléletmódot, amit a matematikai gondolkodás kialakít számára. Megtanít arra, hogyan építsük fel leghatékonyabb problémamegoldási stratégiánkat, hogyan készítsünk tervet, hogyan haladjunk előre lépésről lépésre. A tanítás során mindig ezeket az elveket tartottam szem előtt.” Ábrahám Gábor

„Ha a matematikatanár a rendelkezésre álló időt azzal tölti ki, hogy sablonos példákon gyakoroltatja tanítványait, akkor kiöli belőlük az érdeklődést, fékezi a szellemi fejlődésüket, és visszájára fordítja kedvező lehetőségeit. Ha azonban tudásukhoz mért feladatokkal és rávezető kérdésekkel segítségükre van a megoldásban, kedvet csinálhat nekik, és eszközt adhat kezükbe az önálló gondolkodáshoz.”  (Pólya György: A gondolkodás iskolája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1977)

1990-ben kezdtem tanári pályámat a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a gimnázium speciális matematika tagozatának alapítóitól tanulhattam a tanári szakmát. Hamarosan bekapcsolódtam a tagozat munkájába, melyben 23 évig vettem részt aktívan. Mindig is a fenti Pólya György idézetben megfogalmazott elveket tartottuk szem előtt.

Úgy gondolom, hogy a matematikatanár legfontosabb szerepe, hogy érdekes problémákon keresztül felkeltse a diák érdeklődését, segítő kérdésekkel vezesse a felfedezés útján. A tanár ebben a folyamatban csak „háttér munkás”. Feladata, hogy tudása és tapasztalatai birtokában, egymásra épülő problémákat tartalmazó feladatsorokon keresztül, kellő pillanatban jól megfogalmazott kérdések segítségével juttassa el a diákot matematikai fogalmak, tételek megalkotásához. Sosem voltam híve a direkt közlésnek. Mindig az a tudás mélyül el legjobban, amihez a diák buktatókon, tévutakon, hibákon keresztül jut el. Ezt az elvet tartottam szem előtt az emelt szintű érettségire felkészítő online tanfolyam anyagának összeállításánál is.

Meglátásom szerint a tanítási folyamat fontos részét képezi, hogy megtanítsuk „jól” kérdezni a diákokat. A kellő pillanatban feltett, pontosan megfogalmazott kérdések hatékonyan segítenek a problémamegoldásban, átsegítenek az akadályokon.

Személyi adatok:

 • Név:         Ábrahám Gábor József
 • Születési hely, idő:     Szeged, 1967. 05. 04.

Végzettség:

 • 1991:         JATE TTK – matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai tanár
 • 2005:        OKÉV – kétszintű érettségin vizsgáztatásra jogosító tanúsítvány
 • 2009:        OH – érettségi elnöki feladatok ellátása továbbképzés

Munkahely:

 • 1990-2015:   Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, speciális matematika tagozat
 • 2015- től:       magántanár, Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola

Díjak, elismerések:

 • Szeged Ifjú Tehetségéért díj: 2007
 • Miniszteri dicséret, jutalom: 2009
 • Graphisoft-díj: 2005, 2013
 • Ericsson-díj: 2010
 • Bonis Bona díj kiváló versenyfelkészítésért, 2013
 • Beke Manó díj, 2015
 • Címzetes egyetemi docens, 2015 Pannon Egyetem MIK

Szakmai tevékenység:

 • 2012-2015.: matematika munkaközösség-vezető
 • 2005-től matematika emelet szintű érettségi bizottsági tagság
 • 2007 óta: Oktatóként részvétel a Pannon Egyetem MIK által alapított Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola munkájában (Szolnok-Veszprém-Marosvásárhely)
 • 2012 óta: Akkreditált 30 órás matematika tanári továbbképzés tartása a Géniusz Projektiroda szervezésében középiskolai matematikai tehetséggondozás témakörben (4 alkalommal)
 • 2011 óta: Részvétel az Arany Dániel Matematika Tanulóverseny bizottságában
 • 2004: Előadás Rátz László Vándorgyűlésen: Bármely valós szám négyzete nemnegatív
 • 2006:Előadás a Rátz László Vándorgyűlésen: Szélsőérték feladatok megoldása elemi geometriai eszközökkel
 • 2010: Előadás a Rátz László Vándorgyűlésen: Az  típusú egyenletekről, avagy az írástudók felelőssége
 • 2010: Előadás az ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS: felkészítés iskolai tehetséggondozó szakkörök feladatsorainak összeállítására és versenyszintű feladatok megoldására című továbbképzésen: Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok
 • 2011: Előadás a Rátz László Vándorgyűlésen: A terület és a háromszög elemi geometriája
 • 2012: Előadás az ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS: felkészítés iskolai tehetséggondozó szakkörök feladatsorainak összeállítására és versenyszintű feladatok megoldására című továbbképzésen: Kombinatorika, trigonometriai és geometriai egyenlőtlenségek
 • 2016: Előadás Rátz László Vándorgyűlés, speciális matematika szekció: Kombinatorika a speciális matematika tagozaton
 • 2017: Előadás Rátz László Vándorgyűlés – Egyenlőtlenségek emelt szintű érettségin és versenyeken

Publikációk:

 • 1995: Nevezetes egyenlőtlenségek (feladatgyűjtemény, MOZAIK Kiadó, 1995.)
 • Lektorálás a MOZAIK Kiadó megbízásából
 • 2008-2011: Verseny feladatsorok összeállítása a MOZAIK kiadó tesztversenyéhez.
 • 2007-2013 :Út a tudáshoz tankönyvcsalád középszintű matematika tankönyvek 9., 10., 11., 12. évfolyam (MAXIM Kiadó)
 • 2010: Elemei algebra a versenyeken cikk, ZALAMAT Általános és középiskolai tehetséggondozás
 • KöMaL 2010 december: Az  típusú egyenletekről, avagy az írástudók felelőssége
 • 2011: A polinomalgebra elemei cikk, MATEK PORTÁL (Budapesti Fazekas M. Gimnázium)
 • 2011:  Analízis elemeinek alkalmazása cikk, MATEK PORTÁL (Budapesti Fazekas M. Gimnázium)
 • 2011: Szélsőérték feladatok megoldása elemi geometriai eszközökkel cikk, MATEK PORTÁL (Budapesti Fazekas M. Gimnázium)
 • 2012: Kombinatorika az általános iskolában cikk, ZALAMAT Általános és középiskolai tehetséggondozás
 • 2012: Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán cikk, ZALAMAT Általános és középiskolai tehetséggondozás
 •  2017: Egyenlőtlenségek I-II. könyv ZALAMAT (Megrendelhető ITT.)