Matekos Blog

Category

Sorozatok határértéke – emelt szintű matek

A sorozatok határáértéke lehet véges, illetve végtelen, mínusz végtelen. Ha a sorozat határértéke véges, akkor a sorozat konvergens, ha végtelen, akkor a sorozatot divergensnek hívjuk, de ilyenkor szokás valódi divergens sorozatnak is nevezni. Az alábbi cikkben ezeket a fogalmakat építjük fel szemléletes példákon keresztül. Ezután foglalkozunk a konvergens sorozatok két fontos tulajdonságval, a sorozatok határértéke...
Read More

Hegyesszögek szögfüggvényei – elmélet és feladatok alapoktól az emelt szintig

A hegyesszögek szögfüggvényei közép- illetve emelt szinten is sokszor előfordulnak feladatokban. Ezért is fontos, hogy jártasságot szerezzünk a használatukban. Az alábbi cikkben ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. A cikk első részében definiáljuk a hegyesszögek szögfüggvényeit. A második részben pedig egyszerűtől egészen az emelt szintű feladatokig mutatjuk be az alkalmazásukat. Ha valaki emelt szintű matematika érettségire készül...
Read More

Feladatok másodfokú egyenletekre alapoktól az emelt szintig

Az alábbi cikkben megismerkedünk a másodfokú egyenlet megoldőképletével, a Viéte-formulákkal és a gyöktényezős alakkal. Megismerkedünk a másodfokú paraméteres egyenletekkel. Ezután 10 fokozatosan nehezedő feladatban alkalmazzuk a tanult ismereteket. Így jutunk el az emelt szintű problémákig.
Read More

Nyolc feladat trapézokra, legegyszerűbbtől emelt szintig

Ebben a cikkben megismerkedünk a trapéz definíciójával, tulajdonságaival és középvonalával. Levezetjük a trapéz területképletét. Az utolsó részben 8 fokozatosan nehezedő feladaton keresztül jutunk el az emelt szintű problémákig.
Read More

A háromszög területe feladatokban egyszerűtől az emelt szintig

A cikkben a háromszög azon területképleteivel foglalkozunk, melyek ismerete elengedhetetlenül fontos az emelt szintű matematika érettségihez. Foglalkozunk területátalakításokkal. A cikkk utolsó részében pedig 8 fokozatosan nehezedő feladaton keresztül alkalmazzuk a tanult ismereteket.
Read More

Prímszámok feladatokban, egyszerűtől az emelt szintig

A prímszámok tekinthetők az egynél nagyobb egész számok építőköveinek. A velük kapcsolatos ismeretek a Prímszámok, elméleti ismeretek, érdekességek című cikkünkben találhatók, mely ITT érhető el. Sok olyan elemi probléma létezik, melyekben fontos szerepet játszanak a prímszámok. Ebben a cikkben ezek közül ismertetünk tizet. Az összeállításban a fokozatosság elvét tartottam szem előtt, azaz a feladatok a...
Read More

Paralelogramma: feladatok egyszerűtől az emelt szintig

Ebben a cikkben alkalmazzuk a Paralelogramma: tulajdonságok, terület, kerület című cikkünkben szereplő elméleti ismereteket, melyet ITT olvashatsz. A legegyszerűbb, elemi feladatoktól indulva jutunk el az emelt szintű feladatokig. Az itt tárgyalt problémákban foglalkozunk a paralelogramma területével, kerületével és tulajdonságaival. Kiknek ajánljuk ezt a cikket? Nem csak azok figyelmébe ajánljuk az alábbi cikket, akik emelt szintű...
Read More

Kör területe és kerülete – körcikk, körszelet, feladatok alapoktól az emelt szintű érettségiig

Hogyan definiáljuk a körvonalat, a körlapot és a kör részeit? Hogyan számítjuk ki a kör és részeinek kerületét és területét? Alkalmazzuk ezeket az ismereteket 8 feladatban. Ezt a részt emelt szintű problémákkal zárjuk.
Read More

Pitagorasz-tétel – alapoktól az emelt érettségi szintig

Az alábbi cikkben matematika történeti áttekintés után bebizonyítjuk a Pitagorasz-tételt és annak megfordítását. Ezután alkalmazzuk ezeket az ismereteket 8 fokozatosan nehezedő feladatban, a végén emelt szintű problémákkal.
Read More

Másodfokú egyenlet megoldóképlete, gyöktényezős alak, Viète-formulák

Az alábbi cikkben megismerkedünk a másodfokú egyenlet megoldőképletével, a Viéte-formulákkal és a gyöktényezős alakkal. Megismerkedünk a másodfokú paraméteres egyenletekkel. Ezután 10 fokozatosan nehezedő feladatban alkalmazzuk a tanult ismereteket. Így jutunk el az emelt szintű problémákig.
Read More
1 2 3